Adatkezelés

A szolgáltatásaink felhasználásával és a www.velvesa.hu weboldal meglátogatásával (továbbiakban mint “weboldal” vagy “e-shop”) kapcsolatban, esetlegesen a termékek megvásárlása által a weboldalunkon keresztül, a részünkről (a szövegben továbbá mint “üzemeltető”) adatfeldolgozásra kerül sor az Ön személyes adataival kapcsolatban.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (továbbiakban mint “Rendelet”) és a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018 sz. törvény alapján (továbbiakban mint “SZAV”), a célunk a Rendelet értelmében tájékoztatni Önt, a személyes adatai feldolgozásáról. A jelen személyes adatvédelmi feltételek (továbbá mint “feltételek”) tárgya az Ön, mint érintett személy tájékoztatása, főleg a következőkről:

 • milyen célra dolgozzuk fel az Ön személyes adatait,
 • kinek nyújtjuk át őket,
 • milyen jogai vannak,
 • hol és hogyan tud kapcsolatba lépni velünk, amennyiben a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos kérdése merülne fel.

Ezen feltételek az érintett személyek következő kategóriájára érvényesek:

 • regisztrált felhasználók (A),
 • az e-shop ügyfelei (B).

Az e-shop nem használható 16 éven aluli személyek számára. A weboldalon való regisztráció vagy az e-shopban való vásárlás által az adott személy igazolja, hogy már betöltötte a 16.-ik életévét.

Az üzemeltető kizárólag azon személyes adatait dolgozza fel, amelyeket Ön átnyújt a weboldal számára. Abban az esetben, amennyiben az üzemeltető számára harmadik személyek személyes adatait nyújtja át, úgy az Ön kötelessége az érintett személyt tájékoztatni és biztosítani az igazolható jóváhagyását ezen feltételekkel kapcsolatosan.

A weboldal felhasználójaként történő regisztráció nem feltétele az e-shopban való vásárlásnak.

Az Ön személyes adatai az üzemeltetőnél biztonságban vannak. Az üzemeltető több intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait bebiztosítsa és megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, illetve a személyes adatokkal való visszaélést. Ennek érdekében ésszerű műszaki és szervezési intézkedéseket hajtott végre. Ezen intézkedéseket nem csak rendszeresen ellenőrzi, de folyamatosan fejleszti is. Az Ön berendezése és az üzemeltető által használt weboldal szervere közötti teljes kommunikáció titkosított. A bejelentkezési adatok jelszóval vannak védve és az Ön összes adata olyan szerveren van elmentve, amely biztosított adatközpontban van elhelyezve, amelyben biztosított a korlátozott, alaposan ellenőrzött és felülvizsgált hozzáférés.

1. Tájékoztató az üzemeltetőről

1. Az üzemeltető a Lipt, s.r.o. társaság (székhely: Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, cégjegyzékszám: 45 571 686). Az Üzemeltető egy kereskedelmi társaság, amelyet a szlovák jogrend alapján alapítottak, és amely vállalkozói tevékenységet végez, amely tevékenység a www.velvesa.hu e-shop üzemeltetése.

2. Amennyiben bármilyen kérdése lenne a személyes adatainak a feldolgozásával kapcsolatosan, úgy kapcsolatba léphet velünk a következő címen: Lipt, s.r.o. székhelye: Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, esetleg e-mail formájában: info@velvesa.hu vagy telefonon a következő telefonszámon: +36 20 451 3367.

2. Mely személyes adatokat dolgozzuk fel és milyen céllal? (lásd a 3.-ik cikkelyt)

1. Mint üzemeltető, csak azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a konkrét feldolgozás céljára. Az érintett személy minden kategóriája esetén, ez más személyes adatot jelenthet (nem mindegyik említett ezen dokumentumban). Fontos számunkra figyelmeztetni Önt, hogy néhány személyes adatot köteles megadni, például az e-mail címét (csillaggal jelölt mezők). Mindenközben lehetővé tesszük az Ön számára, hogy további személyes adatokat is megadjon a számunkra, például egy másik címet, amennyiben a számlázási cím és a kézbesítési cím nem egyezne (ezen mezők nincsenek csillaggal jelölve). Ezen adatok megadásával Ön jelentősen megkönnyíti a weboldalunk és az e-shopunk működését, illetve a vállalkozói tevékenységünk teljes működését Ön felé, illetve más alanyok felé fennálló kötelességeink teljesítését. A személyes adatok mindig az előre meghatározott és legitim célra dolgozandók fel, viszont a feldolgozásuk nélkül, ezt a célt nem lehet elérni. A leírtakból világos, hogy amennyiben a kért adatokat Ön nem engedélyezné feldolgozni, úgy nem tudnánk például:

 • megkönnyíteni Önnek a weboldal használatát
 • olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek iránt érdeklődik,
 • kézbesíteni a terméket, amelyet szeretne megvásárolni,
 • rendezni az esetleges panaszát,
 • tájékoztatni Önt az új termékekről, aktuális engedményekről, stb.

2. Mint üzemeltető az általános személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyek főleg:

 • azonosító adatok – pl. titulus, keresztnév, vezetéknév, cégjegyzékszám, adószám, közösségi adószám
 • elérhetőségek – pl. lakcím, telefonszám, email,
 • adatok, amelyek elengedhetetlenek a termék kézbesítéséhez (azonosító adatokon és az elérhetőségeken kívül) – IBAN, SWIFT kód.

3. Mint üzemeltető nem dolgozzuk fel a személyes adatok külön kategóriáit.

4. Az Ön személyes adatait a következő jogi alapok szerint dolgozzuk fel:

 • amennyiben Ön legalább egy konkrét célra beleegyezett a személyes adatainak feldolgozásába (továbbiakban mint “Beleegyezés”),
 • amennyiben a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelynek Ön az egyik szerződő fele, vagy intézkedés teljesítéséhez a szerződés megkötése előtt, az Ön kérvénye alapján (továbbiakban mint “Szerződés”),
 • a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen külön előírás vagy nemzetközi szerződés alapján, amelynek a Szlovák Köztársaság a részese (továbbiakban mint „Törvény”),
 • a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen az üzemeltető vagy harmadik fél olyan jogosult érdekei céljából (kivéve azon eseteket, amikor ezen érdekek felett állnak az érintett személy érdekei vagy jogai, amely személy esetében szükséges a személyes adatok védelme, főleg amennyiben az érintett személy gyermek) (továbbiakban mint “Jogosult érdek”).

3. A személyes adatok feldolgozásának mértéke és célja, az érintett személy típusa alapján

A. Regisztrált felhasználók

1. Tekintettel arra a tényre, hogy az Ön érdekében áll regisztrálni a weboldalunkon (tekintet nélkül arra a tényre, hogy a weboldal által vásárol-e vagy sem az üzemeltető által kínált termékekből), ezen feltételek megfelelő mértékben érvényesek Önre is. A célunk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen módon dolgozzuk fel a személyes adatait az Ön és az üzemeltető között fennálló szerződéses viszony időtartama alatt és ezzel kapcsolatosan. Abban az esetben, amennyiben olyan terméket rendel, amelyet az üzemeltető a saját weboldala által kínál, úgy teljes mértékben érvényes Önre ezen feltételek B része is.

2. A személyes adatok feldolgozásának a mértéke, amelyeket közvetlenül Öntől szerzünk a következők:

 • azonosító adatok: vezetéknév és keresztnév amennyiben Ön nem vállalkozó, illetve kereskedelmi név, cégjegyzékszám, adószám, közösségi adószám, amennyiben vállalkozó, felhasználó név és jelszó,
 • elérhetőségek: lakcím, amennyiben nem vállalkozó, illetve székhely/vállalkozás helye amennyiben Ön vállalkozó, számlázási cím, kézbesítési cím (amennyiben különbözik a számlázási címtől), e-mail cím, telefonszám,
 • adatok a regisztrált felhasználó és az üzemeltető közötti kommunikációról – e-mail/írásos kommunikáció a tartalmával, információ arról a tényről, hogy sor került a telefonhívásra,
 • az Ön felhasználói fiókjának beállításai, amelyen értendők az Ön által megadott (személyes) adatok, hírlevél beállítások, vásárlási előzmények,
 • abban az esetben, ha a Facebook közösségi hálózaton lévő fiókján keresztül regisztrál, úgy a Facebook rendelkezésre bocsátja az Ön személyes adatait a következő mértékben: név és keresztnév, e-mail, facebook-id,
 • adatok, amelyek összefüggnek a weboldalunk használatával – lásd a SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK A FELTELEI – SÜTIK.

3. Mint üzemeltető feldolgozzuk a személyes adatait a következő célokra és a következő jogi alapok szerint:

 • regisztrált felhasználók nyilvántartása, lista vezetése minden regisztrált felhasználóról és az elvégzett aktivitásaikról. Jogi alap - Szerződés
 • személyes adatok feldolgozásához nyújtott beleegyezések nyilvántartása. Jogi alap - Törvény,
 • kereskedelmi kommunikáció – tartalmazza az üzemeltetővel folytatott elektronikus és írásos formájú kommunikációban található személyes adatokat. Jogi alap – Jogosult érdek,
 • marketing kommunikáció – hírlevelek megküldése. Jogi alap – Jogosult érdek és Beleegyezés,
 • a jogi előírásokból adódó kötelességek biztosítása, például együttműködés nyújtása a bírósági végrehajtóval, védelem a pénzmosás ellen, bírósági végzésnek való megfelelés, stb. Jogi alap - Törvény.

4. Az A. rész értelmében az Ön személyes adatai feldolgozásának a jogi alapja a Szerződés, Jogosult érdek, Beleegyezés és a Törvény.

5. Címzettek azonosítása. Mint üzemeltető, bizonyos feltételek mellett, átnyújthatjuk az Ön személyes adatait további alanyok számára a következő körülmények között:

 • valószínűleg megosztjuk az Ön személyes adatait olyan harmadik személyekkel, akik szolgáltatásokat (IT szolgáltatások, hírlevél megküldés) nyújtanak a számunkra. Szintén a törvényben meghatározott mértében más alanyok számára is átnyújtjuk az Ön személyes adatait, amely esetekben, jogi előírásoknak teszünk eleget. Az ilyen esetekben, ezen harmadik személyek az Ön személyes adatait csak a feljebb leírt célokra használhatják fel és csak egyetértésben a felmutatható utasításokkal és az érvényes jogszabállyal.

6. Mint üzemeltető, nem adjuk ki a személyes adatait harmadik országokba.

7. A tárolási idő függ a személyes adatok feldolgozási céljainak az elérésétől, ezt követően a személyes adatait töröljük. A feldolgozási idő a következőktől függ:

 • Az Ön személyes adatai legtöbb esetben az Ön és az üzemeltető között fennálló szerződéses viszony ideje alatt dolgozandók fel, amelyek a weboldalon történő regisztrációjának a törlésétől számolt 6 hónapon belül törlésre kerülnek. A weboldalon lévő regisztrációját fölösleges késedelem nélkül töröljük az Ön kérése alapján, amelyet az üzemeltetőnek címzett,
 • az illetékes jogi előírásokból, amennyiben az Ön személyes adatait a következő jogi alapon dolgozzuk fel - Törvény,
 • a személyes adatok feldolgozására tett beleegyezéséből, amelyet Ön nyújtott a számunkra, amennyiben olyan személyes adatokról van szó, amelyet ezen jogi alap szerint dolgozunk fel (a hírlevél küldés esetében ez három év). A megadott időtartamot a beleegyezés visszavonása által rövidítheti le (lásd a 4. cikkelyt). Az Ön beleegyezése alapján feldogozott személyes adatok esetén, ezek, a jóváhagyott időtartam lejártát, illetve a beleegyezés-visszavonás napját követő 6 hónapon belül törlésre kerülnek,
 • néhány esetben, például jogi per fennállása esetén, az Ön személyes adatait hosszabb ideig is fenntarthatjuk, pl. a jogi per idejének a végéig,
 • abban az esetben, ha a személyes adatok jogosult érdek céljára dolgozandók fel, úgy a feldolgozás időtartama a jogosult érdek fennállásának a végéig érvényes (például 2 évig azon évet követően, amikor a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció véget ért)

8. Az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra automatizált döntéshozatalnál.

B. Az e-shop ügyfelei

1. Tekintettel arra a tényre, hogy az Ön érdekében áll (tekintet nélkül arra a tényre, hogy Ön regisztrált felhasználó vagy nem), olyan terméket vásárolni, amelyet az üzemeltető a saját weboldalán keresztül kínál, ezen feltételek a megfelelő mértékben Önre is vonatkoznak. A célunk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen módon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, az Ön és az üzemeltető között fennálló szerződéses viszony időtartama alatt és ezzel kapcsolatosan.

2. Azon személyes adatok feldolgozásának a mértéke, amelyeket közvetlenül Öntől szerzünk a következők:

 • azonosító adatok: vezetéknév és keresztnév amennyiben Ön nem vállalkozó, illetve kereskedelmi név, cégjegyzékszám, adószám, közösségi adószám, amennyiben vállalkozó, felhasználó név és jelszó,
 • elérhetőségek: lakcím, amennyiben nem vállalkozó, illetve székhely/vállalkozás helye amennyiben Ön vállalkozó, számlázási cím, kézbesítési cím (amennyiben különbözik a számlázási címtől), e-mail cím, telefonszám, amennyiben Ön vállalkozó – azon személy azonosítása, amely által a terméket megrendelte,
 • adatok az Ön rendeléseiről – régebbi rendelések listája, főleg a termékekről, amelyet megrendelt, a kézbesítés módjáról, beleértve a fizetés módját, számlaszámot (például IBAN, SWIFT kód), adatok az esetleges reklamációkról, nyújtott/felhasznált kedvezményekről,
 • adatok az ügyfél és az üzemeltető közötti kommunikációról – e-mail/írásos kommunikáció és annak tartama,
 • adatok, amelyek összefüggnek a kamerarendszer működésével: videofelvétel az Ön arcképével (abban az esetben, amennyiben meglátogatja az üzlethelységünket),
 • adatok, amelyek összefüggnek a weboldalunk használatával: lásd a „SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS FELTELEI – SÜTIK” részt.

Abban az esetben, ha Ön ún. fizetőkapun vagy „internetbanking”-on keresztül fizet, úgy az üzemeltető semmilyen olyan információhoz nem jut, amely összefüggne az Ön pénzeszközeivel. A fizetési folyamat közvetlenül az Ön bankjának honlapján vagy egy biztosított fizetési kapun keresztül történik, amely nekünk, mint üzemeltetőknek csak a következő információkat nyújtja: sikeres vagy sikertelen volt a fizetési folyamat, az Ön neve és a fizetés azonosítója (hogy azonosítani tudjuk az Ön által végrehajtott kifizetést, esetleg amennyiben szükséges visszautalni az összeget). Az összes többi adat, mint például az Ön bejelentkezési adatai és jelszava a számlához, az Ön számlaszáma és a számlán lévő végösszeg, nekünk, mint üzemeltetőnek nem hozzáférhető. Az egyetlen adat, amelyet az üzemeltető ezzel kapcsolatosan tárol, összefügg az Ön kártyájának a “megjegyzésével”. Ezt a funkciót is az Ön bankja biztosítja és csak ő képes párosítani a bankkártya számát a névtelenített adatokkal, amelyek alapján a rendszerünk megjegyezte az Ön kártyáját.

3. Mint üzemeltető fel fogjuk dolgozni az Ön személyes adatait a következő célokra a következő jogi alapokon:

 • ügyfelek nyilvántartása, amennyiben termékvásárlást hajt végre az üzemeltető weboldalán keresztül: nyilvántartás vezetése az összes ügyfélről, adatok a rendelt termékekről, adatok a termék elküldéséről/kiszállításáról/átvételéről, információk a kérvényezett ügyféltámogatásról. Jogi alap – Szerződés
 • könyvelés és adók: nyilvántartás-vezetés, összefüggésben az ügyféllel létrejövő szerződési viszony végrehajtásával, azon céllal, hogy teljesítve legyenek az abból kifolyó érvényes jogi kötelességek, összefüggésben a pénzügyi teljesítéssel. Jogi alap – Szerződés és Törvény, kereskedelmi kommunikáció – magába foglalja azon személyes adatokat, amelyeket az üzemeltetővel létrejövő elektromos és írásos kommunikáció tartalmaz. Jogi alap – Jogosult érdek,
 • marketing kommunikáció – hírlevelek megküldése. Jogi alap – Jogosult érdek,
 • a jogkörnyezetből kifolyó kötelességek betartásának a biztosítása, például együttműködés a végrehajtóval, védelem a pénzmosás ellen, bírósági végzésnek való megfelelés, stb. Jogi alap - Törvény,
 • kamerafelvételek: az üzemeltető kijelölt helységeinek a rögzítése, egészség-, élet-, vagyonvédelem, alkalmazottak, az üzemeltető és harmadik személyek védelme céljából. Jogi alap – Jogosult érdek,

4. A B. rész értelmében az Ön személyes adatai feldolgozásának a jogalapja a Szerződés, Jogosult érdek és a Törvény.

5. Címzettek azonosítása. Mint üzemeltető, bizonyos feltételek mellett, átnyújthatjuk az Ön személyes adatait további jogalanyok számára, mégpedig a következő feltételek mellett:

 • valószínűleg megosztjuk az Ön személyes adatait olyan harmadik személyekkel, amelyek szolgáltatásokat (a TISS licenc rendszer szolgáltatója – futár/kézbesítő szolgálat, attól függően, hogy mely módot választotta ki a rendelésnél: IT szolgáltatások, hosting, SMS kapu, hírlevél szolgáltatás nyújtója) nyújtanak a számunkra. Szintén a törvényben meghatározott mértékben más alanyok számára is átnyújtjuk az Ön személyes adatait, amelyek esetében, jogi előírásoknak teszünk eleget. Az ilyen esetekben, ezen harmadik személyek az Ön személyes adatait csak a feljebb leírt célokra használhatják fel és csak összhangban az utasításokkal és az érvényes jogszabállyal.

6. Mint üzemeltető, nem adjuk ki a személyes adatait harmadik országokba.

7. A tárolási idő függ a személyes adatok feldolgozási céljának az elérésétől, ezt követően a személyes adatait töröljük. A feldolgozási idő a következőkből adódik:

 • az Ön személyes adatait az esetek többségében, az Ön és az üzemeltető között fennálló szerződéses időtartam alatt dolgozzuk fel és töröljük őket azon év elteltétől számított 5 éven belül, amely évben véget ért azon joga, amely a szerződéses kapcsolatból (vásárlási szerződés, amely alapján a weboldalunk által megszerzi a terméket) kifolyó igényekre jogosítja fel,
 • az illetékes jogi előírásokból, amennyiben az Ön személyes adatait a Törvény jogalapon dolgozzuk fel,
 • néhány esetben, például jogi per fennállása esetén, az Ön személyes adatait hosszabb ideig is fenntarthatjuk, pl. a jogi per időtartamának a végéig,
 • abban az esetben, ha a személyes adatok jogosult érdek céljára dolgozandók fel, úgy a feldolgozás időtartama a személyes adatok feldolgozásának jogosult érdeke fennállásának a végéig érvényes (például 2 évig azon évet követően, amikor véget ért a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció). A kamerarendszer felvételei esetében a törlés 15 napon belül történik.

8. Az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra automatizált döntéshozatalnál.

4. Milyen jogok illetik meg a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban?

1. Az Ön személyes adatainak a feldolgozásával kapcsolatosan, jogában áll panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál, amely címe: Hraničná 12, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság

2. Jogosult az Önnel kapcsolatos helytelen személyes adatok kijavítására vagy a hiányos személyes adatok kiegészítésére. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy helytelen vagy hiányos adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatosan, ne habozzon és lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: Lipt, s.r.o. székhely: Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, esetleg e-mailben: info@velvesa.hu vagy telefonon a következő telefonszámon: +36 20 451 3367

3. Mivel a személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, így Ön jogosult ezt a beleegyezését bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása viszont nincs hatással a feldolgozás jogszerűségére, amely a visszavonás előtti beleegyezése alapján történt. A beleegyezését visszavonhatja azon módon, ahogyan azt jóváhagyta a számunkra

4. Jogában áll kifogást emelni az Ön személyes adatainak a feldolgozása ellen, viszont csak olyan mértékben, amilyenben a Rendelet ezt lehetővé teszi. Amennyiben az Ön személyes adatait marketing célokra dolgozzuk fel, ezen feldolgozás ellen, bármikor kifogással élhet. A kifogása alapján a személyes adatait töröljük. Amennyiben az Ön személyes adatait jogosult indok és/vagy ügyfélprofil létrehozása céljából dolgozzuk fel, úgy kifogást emelhet, amennyiben erre személyes indokai vannak.

5. Érintett személyként jogában áll hozzáférni a személyes adataihoz és kivonatot kérni azon adatairól, amelyek feldolgozás alatt állnak.

6. Meghatározott körülmények esetén, kérheti az adatainak a korlátozott feldolgozását, személyes adatai átvitelét és szintén jogában áll kérni a személyes adatainak a törlését.

7. Jogosult arra is, hogy az üzemeltető Önt, felesleges késedelem nélkül értesítse bármilyen adatvédelmi incidensről, amennyiben az ilyen adatvédelmi incidens, az Ön jogait tekintve, magas kockázattal járna.